02 88 79 730, 02 88 79 732

PROGRAM KREPITVE DRUŽIN

V četrtek, 15. novembra 2018 je pričela z delovanjem nova skupina Programa krepitve družin. Gre za preventivni program za starše in otroke, namenjen družinam, ki želijo izboljšati in nadgraditi svoje družinske odnose, staršem, ki želijo izboljšati svoje veščine starševstva, pozitivno vplivati na otrokovo vedenje, socialne kompetence ter njihovo samopodobo. Program izvajajo strokovne delavke CSD Koroška, Enota Radlje ob Dravi v sodelovanju s Centrom aktivnosti Koroške Dogaja se!.

Program je sestavljen iz 14 zaporednih srečanj. Posamezno srečanje traja približno tri ure, in sicer na način, da se prične s skupnim obrokom, nadaljuje z delom v manjših skupinah (posebej starši in otroci/mladostniki) ter konča s skupno aktivnostjo staršev in otrok. Tako skupina staršev kot skupina otrok v posameznem srečanju obravnava iste teme, vendar prilagojene njihovi starosti, razvojni stopnji in sposobnosti razumevanja.

Udeleženci preteklih skupin poročajo o veliki uporabnosti obravnavanih vsebin v njihovem vsakdanjem življenju in izboljšanju interakcij z otroki.

SKUPAJ OBDARUJMO OTROKE

imagesHLVIRND1

Bliža se mesec december. To je čas praznikov, ki jih naši najmlajši nestrpno pričakujejo vso leto. Center za socialno delo Koroška, Enota Radlje ob Dravi bo tudi letos organiziral obdarovanje otrok iz rejniških in socialno šibkejših družin. Če želite tudi vi skupaj z nami pomagati dobrim možem napolniti košare, da bo božič praznik veselja prav za vse, vas vabim, da se oglasite pri nas v IV. nadstropju občinske hiše ali pa nas pokličite na tel. št. 02 88 79 739 ali 051 614 072. Vaša pozornost, ki jo boste pripravili v pisani škatli, bo prižgala iskrice veselja v naših otrocih, ki jim življenje ni vedno pokazalo sončne plati. 

Za vašo pripravljenost se vam že vnaprej zahvaljujemo!

Srečni razpleti niso samo v filmih, lahko jih skupaj ustvarimo v prazničnih dneh.

Mirjana Popijal

 

Misel meseca

Otroci so vaša bodočnost in sedanjost. Ne razmišljajte, kaj vse bi lahko dosegli, ampak cenite vsak trenutek, ki ga preživite s svojimi bližnjimi.

Varstvo mladostnikov

Obravnava otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami je eno od področij svetovalnega dela. Te naloge v našem zavodu opravlja delavka, ki se specializira za pomoč otrokom in mladostnikom, s čimer poskušamo dati poseben poudarek pomembnosti tega dela. Delavka, ki dela z otroki in mladostniki, storilci kaznivih dejanj, se pri svojem delu povezuje še z drugimi profili strokovnjakov, da bi s tem svoje svetovalno angažiranje še poglobila.

Preberi več →

Varstvo družine in preživninsko varstvo

Komaj rojenim državljanom v primeru, ko starša nista poročena, pomagamo pri urejanju očetovstva in dogovarjanju o višini preživnine. V večini se starši poslužujejo pravici, da lahko priznajo očetovstvo za novorojenega otroka že pred njegovim rojstvom. To jim omogoča možnost, da lahko očetje koristijo pravico do očetovskega dopusta že takoj po rojstvu otroka, ko otrok in mamica v veliki meri potrebujeta njegovo pomoč in sodelovanje.

Preberi več →

Varstvo odraslih

Se delno vključuje v področje za prejemke in oprostitve v primeru, ko gre za uveljavljanje pomoči iz naslova denarnih pomoči, urejanja statusa invalidne osebe in nadomestila po Zakonu o družbenem varstvu duševno prizadetih in oprostitve plačila socialno varstvene storitve institucionalnega varstva za starejše občane. Vse druge storitve za odrasle osebe pa se izvajajo na delovnih mestih za svetovanje.

Preberi več →

Starševsko varstvo

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, štev. 26/2014, v nadaljevanju ZSDP-1) ureja starševsko varstvo in pravice, ki iz tega izhajajo.

Preberi več →

Pomoč družini na domu

Center za socialno delo Radlje ob Dravi izvaja socialno oskrbo na domu v skladu s stanjem potreb za starejše prebivalce na območju občin Radlje ob Dravi, Podvelka, Vuzenica, Muta in Ribnica na Pohorju. Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki imajo urejene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem domačem okolju in se ne morejo oskrbovati same ali ob pomoči svojih najbližjih. Tem osebam je z občasnimi dodatnimi storitvami omogočeno, da ohranijo zadovoljivo duševno in telesno počutje in jim je tako za določen čas odložen odhod v dom za starejše občane ali v drugo institucijo.

Preberi več →